3.5 Wanneer is straling gevaarlijk?

 

Wanneer wordt gewerkt met ioniserende straling is de basisregel altijd dat je de blootstelling aan straling zo laag mogelijk probeert te houden. Voor jezelf, maar ook voor de buitenwereld. De gedachte hierachter is dat elk beetje extra straling een kleine verhoging van de kans op kanker oplevert en dat hele grote stralingsblootstellingen directe gevolgen kunnen hebben.

 

De hoeveelheid straling waaraan een iemand wordt blootgesteld, wordt de stralingsdosis genoemd. De stralingsdosis is eigenlijk niet veel anders dan de hoeveelheid stralingsenergie (in joules) die per kilogram lichaamsgewicht is opgenomen. Om aan te geven dat het stralingsenergie betreft, is er voor stralingsdosis een aparte eenheid bedacht: de sievert (Sv).

 

De volgende kaart geeft een indruk van de verschillende hoeveelheden straling waaraan mensen (kunnen) worden blootgesteld. Veel voorbeelden van stralingsdosis op de kaart zijn volkomen onschadelijk. Pas wanneer je bij een hoge dosis in een vrij korte blootstelling terechtkomt, kun je zeggen dat straling echt gevaarlijk is. Pas boven een stralingsdosis van 100 mSv (0,1 Sv) in een korte tijd is het met zekerheid aangetoond dat straling daadwerkelijk nadelige effecten op de gezondheid heeft. Uit veiligheidsoverwegingen nemen we echter aan dat ook lagere dosissen een kleine extra kans op het krijgen kanker kunnen veroorzaken en moet er altijd voor worden gezorgd dat een eventuele stralingsdosis zo laag mogelijk blijft.  

 

 

<vorige - volgende>